سخنرانی ها

 

 • مدیریت درمان در افسردگی

  سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

  ۷ مهر ماه ۱۳۹۸

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

   

 • درمان های جدید اختلالات خلقی

  همایش روانپزشکان نیروهای نظامی تهران

  ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸

  هتل نیلو تهران

   

 • مدیریت عملیاتی در بیماران افسرده 

  همایش روانپزشکان استان آذربایجان شرقی

  ۶ تیر ۱۳۹۸

  انجمن علمی روانپزشکان تبریز

   

 • انتخاب درمان دارویی در افسردگی 

  همایش روانپزشکان استان آذربایجان غربی

  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

  انجمن علمی روانپزشکان ارومیه

   

 • چالش های چند دارویی در روانپزشکی

  سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

  ۲ دی ماه ۱۳۹۷

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

   

 • چالش های تشخیصی و درمانی سوء مصرف مواد در سالمندان

  سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

  ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۶

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 • اعتیاد و سالمندی

اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر

۱۳ لغایت ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دانشکاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

 • پاسخ رفتاری در آلزایمر

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۴ بهمن ماه ۱۳۹4

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 • مدیریت درمان در آلزایمر

سخنرانی های علمی و هفتگی انستیتو روانپزشکی ایران

۲۹ دی ماه ۱۳۹۳

دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 • مدیریت پروژه ی تحقیقاتی با ذکر یک نمونه

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۲۷ مهر ماه ۱۳۹۳

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• رواندرمانی در اختلالات روانپزشکی سالمندان

سمینار کشوری طب سالمندان

 ۲۸-۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۳

سمینار کشوری طب سالمندان و دانشگاهدعلوم پزشکی مشهد

 

• درمان سایکوفارماکولوژیک در افسردگی سالمندان

 همایش یک روزه  انجمن روانپزشكان ایران

 ۲۹  خرداد ماه ۱۳۹۳ 

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

• راه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (آسیب های اجتماعی، علل و راه های پیشگیری)

۲۱  اسفند ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• آسیب های اجتماعی، علل و عوامل

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (آسیب های اجتماعی، علل و راه های پیشگیری)

۲۱  اسفند ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• جایگاه مددکاری اجتماعی در تیم درمان روانپزشکی

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (نقش مددکاری اجتماعی در سلامت خانواده بیماران روانپزشکی)

۷  اسفند ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• نقش مددکاری اجتماعی در سلامت خانواده

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (نقش مددکاری اجتماعی در سلامت خانواده بیماران روانپزشکی)

۷  اسفند ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• خطاهای شناختی

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (تأثیر امید درمانی بر ابعاد کیفیت زندگی)

۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• مدیریت درمان در دمانس

سخنرانی های هفتگی بیمارستان امام حسین (ع) 

۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

• سایکوفارماکولوژی در دمانس

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه روانپزشكان (روانپزشکی سالمندان)

۱۲ آذر ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری انجمن روانپزشکان ایران

 

• دمانس و داروهای آنتی سایکوتیک

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۳ آذر ماه ۱۳۹۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• سایبر و روانپزشکی

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (دنیای سایبر و چالش های حوزه سلامت) 

۹  اسفند ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• درمان های جدید وسواس

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (وسواس فکری٬ عملی- علائم و درمان)

۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 • مقاومت درمانی در همبودی اعتیاد با بیمارهای مزمن جسمی

اولین همایش سراسری اعتیاد و بیماریهای مزمن جسمی

۷- ۶ دی ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

• مدیریت سوگ در اطرافیان بیمار در حال سوگ

کنفرانس علمی یک روزه در برنامه های حضوری آموزش مداوم جامعه پزشکی (احیاء قلبی ریوی)

۱۷ آذر ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• افسردگی در سالمندان

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۲۳ مهر ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• درمان دارویی و رواندرمانی در دمانس

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه روانپزشكان 

۲۰-۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همکاری انجمن روانپزشکان ایران

 

• درمان نگهدارنده با نالتروکسون

برنامه مدون آموزش مداوم جامعه پزشکی (برنامه اعتیاد ۲) 

10- 9 آذر ماه ۰۱۳۹

سازمان نظام پزشکی ایران

 

• نحوه مصاحبه با بیمار معتاد

برنامه مدون آموزش مداوم جامعه پزشکی (برنامه اعتیاد ۱) 

۸  آذر ماه ۰۱۳۹

سازمان نظام پزشکی ایران

 

• دمانس های غیر آلزایمری

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۵ آبان ماه ۱۳۹۰

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• پلی فارماسی در روانپزشكی

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۳۰ آبان ماه ۱۳۸۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

Calreticulin, a Key Gene to Psychoses. Also Involved in the Evolution of Cognition in Humans• 

یازدهمین كنگره ژنتیك ایران

3- 1 خرداد ماه ۱۳۸۹

انجمن ژنتیك ایران

 

• بررسی میزان اطلاعات روانشناختی و میزان رضایت زناشویی در همسران بیماران مبتلا به PTSD

چهارمین كنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت در حوادث و بلایا

26- 24 آذر ماه ۱۳۸۸

بسیج جامعه پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

• مشکلات رفتاری و روانشناختی دمانس

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

22  آذر ماه ۱۳۸۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• فراوانی اختلالات نوروتیك و عوامل مرتبط با آن در سالمندان

نهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن روانپزشكان ایران

 ۶- ۳ آذر ماه ۱۳۸۸ 

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

• ژن كلرتیكولین واقع بر روی كروموزوم ۱۹ به عنوان یك كاندید جدید در اتیوپاتوفیزیولوژی بیماری اسكیزوافكتیو

نخستین سمینار ملی اسكیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن

۳۱- ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

انجمن حمایت از بیماران اسكیزوفرنیا و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• اسكیزوفرنیای وسواسی؛ یك مقوله تشخیصی جدید 

نخستین سمینار ملی اسكیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن

۳۱- ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

انجمن حمایت از بیماران اسكیزوفرنیا و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• فرسودگی شغلی مانعی برای ارائه خدمات مناسب درمانی و توانبخشی به بیماران روانی مزمن؛ كنكاشی در بیمارستان روانپزشكی رازی

نخستین سمینار ملی اسكیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن

۳۱- ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

انجمن حمایت از بیماران اسكیزوفرنیا و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• پژوهش در آلزایمر 

همایش بیماری آلزایمز با رویكرد پیشگیری

۳- ۲ بهمن ماه ۱۳۸۷

انجمن آلزایمر ایران با همكاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• وابستگی و سوء مصرف داروها و مواد 

هشتمین همایش علمی كاربردی پزشكان عمومی سراسر كشور

۱۵ آذر ماه ۱۳۸۷

سازمان نظام پزشكی كشور با همكاری انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

• تغییر تشخیص اختلالات خلقی به اسكیزوفرنیا در یك بررسی شش ساله

هشتمین همایش پیاپی سالیانه انجمن روانپزشكان ایران

۲۸ آبان ماه ۱۳۸۷ 

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

• افسردگی آژیته

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۲۱ مهر ماه ۱۳۸۷

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• انگیزش و تغییر در اعتیاد

سخنرانی های هفتگی بیمارستان امام حسین (ع)

۱۲ خرداد ماه ۱۳۸۷

دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

 

• نقش مصاحبه ی انگیزشی در روند درمان اعتیاد جوانان

سمینار نیازهای جوانان و راهكارهای درمانی معضل اجتماعی اعتیاد

۹ خرداد ماه ۱۳۸۷

مركز بهداشت و درمان مینودشت با همكاری دانشگاه علوم پزشكی گلستان

 

• تازه های درمانی نقایص شناختی آلزایمر

همایش سالیانه روانپزشكان كشور

۲۲ فروردین ماه ۱۳۸۷

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

• درمان افسردگی آژیته

همایش افسردگی: نمائی نزدیک از دور

۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۶

بخش اختلالات خلقی انجمن علمی روانپزشکان ایران

 

• مقایسه الگوی عملكرد حافظه در سالمندان مبتلا به دمانس نوع آلزایمر و اختلال افسردگی اساسی

سومین کنگره مسائل سالمندی در ایران و جهان

۸- ۶ اسفند ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• راهكار درمانی در اختلالات ارگانیك مغز

همایش سالیانه روانپزشكی

۲۵- ۲۲ آبان ماه ۱۳۸۶

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

• تشخیص و درمان سایكوز بار اول

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۳ آبان ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• اختلالات روانپزشكی همراه دمانس

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی

۹ آبان ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• اختلالات خواب و افسردگی در سالمندان

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی 

۱۵ شهریور ۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• اختلالات اضطرابی در سالمندان

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی 

۱۵ شهریور ۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• اثربخشی بكلوفن در سم زدایی بیماران وابسته به تریاك در یك كارآزمایی بالینی با روش دوسوكور

چهارمین همایش سایكوفارماكولوژی

۶- ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

 

• اختلالات روانپریشی در سالمندان

دوره آموزشی كوتاه مدت حرفه ای اختلالات شایع روانپزشكی دوران سالمندی

۲۷- ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۵

مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• طیف اختلالات دو قطبی در سالمندان

دوره آموزشی كوتاه مدت حرفه ای اختلالات شایع روانپزشكی دوران سالمندی

۲۷-۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۵

مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• سلامت روانی در سالمندان

۱۷ بهمن ماه ۱۳۸۵

انجمن آلزایمر ایران

 

• درمان های تخصصی افسردگی و چكونگی ارزیابی آن 

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی 

۱۹- ۱۶ آذر ماه ۱۳۸۵

انجمن علمی پزشكان عمومی ایران

 

• نگاهی به بیماری آلزایمر

۱۴ آذر ماه ۱۳۸۵

دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با همكاری انجمن آلزایمر ایران

 

• سایكوز سالمندی

۳۰ آبان ماه لغایت ۳ آذر ماه ۱۳۸۵

ششمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

• راهبردهای درمانی افسردگی

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی 

۱۸- ۱۶ آبان ماه ۱۳۸۵

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• مفهوم دودلی، تغییر و مقاومت در مصاحبه انگیزشی

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۶ مهر ماه ۱۳۸۵

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• درمان دمانس

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی 

۳۰- ۲۸ شهریور ماه ۱۳۸۵

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• انواع افسردگی، نحوه تشخیص و ارزیابی علمی هر كدام

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی 

۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۵

انجمن علمی پزشكان عمومی ایران

 

• متادون و وضعیت های طبی خاص 

دومین سمینار سه روزه آموزشی توجیهی مسئولین فنی مراكز درمان سوء مصرف مواد 

۹- ۷ شهریور ماه ۱۳۸۵

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكی شیراز 

 

• كلیات تشخیصی انواع دمانس

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی 

۲۸- ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۸۵

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• روانپریشی در سالمندان

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی 

۲۳- ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۴

دانشگاه علوم پزشكی تهران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران 

 

• مطالعه منطقه ای جمعیت شناختی و همه گیر شناسی اختلالات روانپزشكی سالمندان در ایران  

 دومین کنگره بین المللی بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان

۱۶- ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۴

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• تازه های آلزایمر

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۱ دی ماه ۱۳۸۴

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• اختلال افسردگی عمده

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی 

۲۷ آذر ماه ۱۳۸۴ 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكی ایران

 

• مقاومت مرحله ای از مصاحبه انگیزشی در اعتیاد

۳- ۱ آذر ماه ۱۳۸۴

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

• نگرش به اعتیاد و درمان آن

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی 

۱۲ آبان ماه ۱۳۸۴ ( ۳۱ شهریور لغایت ۵ آبان ماه ۱۳۸۴ )     

انجمن روانپزشكان ایران

 

• افسردگی در سالمندان

دوره آموزش بهداشت و سلامت سالمندان

۱۹ مهر  ماه ۱۳۸۴

مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• کلیات اعتیاد

دوره آموزشی: آسیب شناسی روانی

۲۹- ۲۸ تیر ماه ۱۳۸۴

دفتر آموزش ضمن خدمت و بازآموزی های معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• اختلالات خلقی

دوره آموزشی: آسیب شناسی روانی

۲۹- ۲۸ تیر ماه ۱۳۸۴

دفتر آموزش ضمن خدمت و بازآموزی های معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• مصاحبه و شرح حال روانپزشكی

دوره آموزشی: آسیب شناسی روانی

۲۹- ۲۸ تیر ماه ۱۳۸۴

دفتر آموزش ضمن خدمت و بازآموزی های معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• دمانس

دوره آموزش بهداشت و سلامت سالمندان

۶ خرداد ماه ۱۳۸۴

مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• تغییرات طبیعی روان سالمندان

دوره آموزش بهداشت و سلامت سالمندان

۵ خرداد ماه ۱۳۸۴

مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• شیوه های كارآمد حمایت روانی بعد از سوانح طبیعی

دومین همایش علمی- تحقیقاتی مدیریت امداد ونجات

۲۲- ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۴

مؤسسه آموزش عالی علمی- كاربردی هلال ایران وابسته به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

 

• شیوه های ارزیابی وضعیت بیمار روانی

دوره آموزشی: افزایش مهارت های كار (مصاحبه) با بیماران روانی مزمن

۲۸- ۲۶ دی ماه ۱۳۸۳

معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن

 

• روش های مصاحبه، انواع مصاحبه، تفاوت ها و اشتراكات آنها

دوره آموزشی: افزایش مهارت های كار (مصاحبه) با بیماران روانی مزمن

۲۸- ۲۶ دی ماه ۱۳۸۳

معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و ستاد ساماندهی بیماران روانی مزمن

 

• راهكارهای تعدیل دوزاژ متادون در مرحله سم زدائی و نگهدارنده

بازآموزی پزشكان عمومی و كارشناسان اعتیاد سازمان بهزیستی

۳- ۱ دی ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان و سازمان بهزیستی استان هرمزگان

 

• متادون، حاملگی و شیردهی

بازآموزی پزشكان عمومی و كارشناسان اعتیاد سازمان بهزیستی

۳- ۱ دی ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان و سازمان بهزیستی استان هرمزگان

 

• مدیریت درمان داروئی در افسردگی

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۵ آذر ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• مراحل تصمیم گیری دارودرمانی در آلزهایمر

یافته های نوین در روانپزشكی

۵- ۲ آذر ماه ۱۳۸۳

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

• راهبرد كاهش آسیب در اعتیاد 

بازآموزی مدون پزشكان عمومی

۱۹ آبان ماه ۱۳۸۳

سازمان نظام پزشكی ایران و معاونت پیشگیری بهزیستی كل كشور

 

• سم زدایی و درمان نگهدارنده با متادون 

بازآموزی مدون پزشكان عمومی

۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۳

سازمان نظام پزشكی ایران و معاونت پیشگیری بهزیستی كل كشور

 

• اختلالات پسیكو سوماتیك

 برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی 

۱۲- ۱۰ تیر ماه ۱۳۸۳ 

بهداری كل ناجا با همكاری انجمن روانپزشكی ایران

 

• بهداشت روانی در بلایای طبیعی

همایش بازآموزی و تازه های روان نژندی ها و اختلالات وابسته به استرس

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی 

۱۵- ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• دیدگاه روانپزشكی سالمندان در ارتباط با دندانپزشكی

چهل و چهارمین كنگره انجمن دندانپزشكی ایران

۲۸- ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۳

انجمن دندانپزشكی ایران با همكاری مركز همایش های جمهوری اسلامی ایران

 

• تدابیر درمان داروئی روانپزشكی در بیماران قلبی و خونی

مدیریت درمان در روانپزشكی

۱۳- ۱۱ آذر ماه ۱۳۸۲

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

• تصمیم گیری درمان داروئی در بیماران مبتلا به دمانس آلزهایمر

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۰ آبان ماه ۱۳۸۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• اختلال انطباقی 

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی 

۲۸ مهر ماه لغایت ۱ آبان ماه ۱۳۸۲ 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكی ایران

 

• تازه های روانپزشكی سالمندان

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی 

۲۳- ۲۰ مرداد ماه ۱۳۸۲

دانشگاه علوم پزشكی تهران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• مصاحبه ساختار یافته با سالمندان مبتلا به اختلالات روانپزشكی

دوره آموزشی كوتاه مدت حرفه ای بهداشت و سلامت سالمندان

۲۸ تیر ماه ۱۳۸۲

مؤسسه دانشگاهی پژوهش های سالمندی ایران و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• راهكارهای اجتماعی پیشگیری از اعتیاد

همایش تخصصی تأثیر هنر و بهداشت روان در پیشگیری از اعتیاد

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران

 

• مصاحبه انگیزشی

بازآموزی مدون پزشكان عمومی

۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

سازمان نظام پزشكی ایران و معاونت پیشگیری بهزیستی كل كشور

 

• سم زدایی با كلونیدین

بازآموزی پزشكان عمومی و كارشناسان اعتیاد سازمان بهزیستی 

۱۹- ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

دانشگاه علوم پزشكی فارس و سازمان بهزیستی استان فارس

 

• نوروسایكولوژی لكنت

نخستین دوره آموزش كوتاه مدت توانبخشی مبتنی بر جامعه 

۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• كاهش آسیب در اعتیاد

  سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• كلیات اعتیاد

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی 

۱۷- ۱۴ بهمن ماه ۱۳۸۱ 

 دانشگاه علوم پزشكی تهران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• ساماندهی بیماران اسكیزوفرنیا در ایران

اولین كنگره سراسری اسكیزوفرنیا، درمان و توانبخشی

۵- ۳ دی ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• دیدگاه روانپزشكی در مواجهه با بلایای طبیعی " زلزله "

اولین همایش مواجهه با بلایای طبیعی " زلزله "

۱۸- ۱۶  مهر ماه ۱۳۸۱ 

دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 

• تظاهرات بالینی انواع دمانس     

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• دلیریوم و دمانس های غیر آلزهایمری 

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه متخصصین روانپزشكی 

۲۳- ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• نشانه شناسی روانپزشكی،  مصاحبه و معاینه بالینی

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی 

۲۷- ۲۴ دی ماه ۱۳۸۰ 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكی ایران

 

• وظایف تیم درمان در برخورد با آسیب دیدگان بلایای طبیعی

چهارمین كارگاه آموزشی مدیریت آمادگی در برابر وضعیت های اضطراری

۲۵- ۲۳  دی ماه ۱۳۸۰

دفتر سلامت محیط و كار وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكی و معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

 

• اختلالات سوماتوفرم

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۲۷- ۲۵ شهریور ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• بهداشت روانی در بلایای طبیعی 

سومین كارگاه آموزشی مدیریت آمادگی در برابر وضعیت های اضطراری

۹- ۷  مرداد ماه ۱۳۸۰

دفتر سلامت محیط كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و   

معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

 

• اختلالات اضطرابی 

برنامه مدون آموزش رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۲۸- ۲۵  تیر ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• كاربرد انواع داروهای مؤثر در سم زدائی اوپیوئیدها

سمینار اعتیاد،  سبب شناسی و درمان

۳۱، ۳۰  خرداد ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم پزشكی لرستان و سازمان بهزیستی استان لرستان

 

• مشكلات رفتاری و روانی دانش آموزان ناشنوا

سخنرانی های ادواری اداره آموزش و پرورش استان تهران

۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۰

مركز آموزشی ناشنوایان باغچه بان

 

• اصول و روش های ارتباطی با ناشنوایان

سخنرانی های ادواری اداره آموزش و پرورش استان تهران

۱۷ بهمن ماه ۱۳۷۹

مركز آموزشی ناشنوایان باغچه بان

 

• یافته های نوروبیولوژی و سایكوسوشیال جدید در پدیده سالمندی

سخنرانی های علمی و هفتگی انستیتو روانپزشكی تهران 

۲۶ دی ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

• تئوری های علمی در اتیولوژی پدیده سالمندی

سمینار بهداشت سالمندان

۱۱- ۱۰  دی ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

• داروهای روانپزشكی اعتیادآور 

همایش سه روزه ترك اعتیاد

۲۳ و ۱۶ ، ۹ آبان ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن پزشكان عمومی و شبكه بهداشت و درمان شهرستان كرج

 

• لكنت زبان از دیدگاه روانپزشكی 

كارگاه آموزشی لكنت زبان

۳۰ آبان ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

 

• گزارش دو مورد اختلال ساختگی با تظاهرات ریوی مشابه

چهارمین كنگره بین المللی بیماریهای ریوی و سل

۱۳- ۱۰ آبان ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

• اصول و روش های پیگیری و مراقبت جامعه در برخورد با معتادان

سمینار اعتیاد، پیشگیری و درمان

۲- ۱ آبان ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی تبریز و بهزیستی استان آذربایجان شرقی

 

• اسكیزوفرنیا و سایر اختلالات سایكوتیك

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۲۸- ۲۵  مهر ماه ۱۳۷۹ 

دانشگاه آزاد اسلامی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• اختلال دوقطبی در سالمندان 

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۳ مهر ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 

• اختلالات روانپزشكی سالمندان

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۲۴- ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• LSD ، استروئیدهای آنابولیك و حشیش 

سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد 

۵- ۴  تیر ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• الگوی رفتاری تیپ A و B 

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۸ خرداد ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• تغییرات توجه و حافظه در اوتیسم

همایش اختلالات نافذ رشد كودكان با ناتوانی هوشی

21-20  اردیبهشت ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• سالمندی در جهان و ایران و سالمندی بهنجار از دیدگاه روانی اجتماعی و نوروبیولوی 

گردهمائی معرفی بیماری های اعصاب و روان سالمندان

۹- ۸  اردیبهشت ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

• ضداضطراب ها، خواب آورها و هالوسینوژن ها

سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد 

۱۷- ۱۶ اسفند ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• اختلالات تجزیه ای

برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۲۱- ۱۸ بهمن ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• سم زدائی اوپیوئید ها           

سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد 

۱۷- ۱۶ بهمن ماه ۱۳۷۸ 

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

 

• نقش پرستار در تیم توانبخشی  

اولین كنگره سراسری پرستاری توانبخشی               

۶- ۵  بهمن ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• مكانیسم های تطابقی در برخورد با عوامل فشارزای محیطی

كنفرانس های ماهیانه مركز مشاوره دانشگاه علوم پزشكی تهران

۱۵ آذر ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

• اتیولوژی لكنت زبان همراه با توصیه های رفتاری در برخورد با مبتلایان

كنفرانس های علمی و هفتگی مركز آموزشی ودرمانی روانپزشكی رازی

۱۶ آبان ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشكی تهران 

 

• سالمندی بهنجار

كنفرانس های ادواری طب سالمندان

۶ آبان ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• مطالعه ای در خصوص عوارض جانبی كلوزاپین در نمونه ای از بیماران اسكیزوفرنیای مقاوم به درمان

نخستین كنگره سایكوفارماكولوژی

۲۹- ۲۷  مهر ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

 

• اورژانس های روانپزشكی

برنامه مدون اموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی 

۳۱ خرداد ماه لغایت ۲ تیر ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

• سردردهای تنشی

سخنرانی های علمی و هفتگی مركز اموزشی و درمانی روانپزشكی رازی

۲ اسفند ماه ۱۳۷۷

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• اصول حفظ بهداشت روانی در دانشجویان

 همایش دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشكی تهران

 ۱۱ مهر ماه ۱۳۷۷

دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

• مطالعه خصوصیات دموگرافیك ۱۹۱ بیمار سالمند مبتلا به اختلال روانپزشكی مزمن بستری در مركز آموزشی درمانی روانپزشكی رازی

نخستین كنگره اختلالات روانی مزمن 

۷-۶ خرداد ماه ۱۳۷۷

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• پیری از دیدگاه نورو بیو سایكو سوشیال

 سخنرانی های علمی و هفتگی مركز آموزشی ودرمانی روانپزشكی رازی

 ۶  اردیبهشت ماه ۱۳۷۷

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

• بررسی میزان شیوع الگوی رفتاری A در۴۲۰ بیمار مبتلا به انفاركتوس قلبی در مقایسه با گروه كنترل

دومین كنگره سالیانه روانپزشكی و روانشناسی بالینی

5- 3 خرداد ماه ۱۳۷۳

 دانشگاه علوم پزشكی تهران

 

• مطالعه ۹۳۰ بیمار مبتلا به سوء هاضمه و كاربرد آندوسكوپی در تشخیص علت آن

پنجمین سمینار سراسری دانشجویان پزشكی، بیماریهای دستگاه گوارش 

آبان ماه ۱۳۷۰

دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

• كنكاشی در بیماران مبتلا به آشالازی مری و بررسی مقایسه ای آن دردوگروه بالغین و كودكان در یك بررسی چهار ساله در مراكز جراحی عمومی و اطفال

پنجمین سمینار سراسری دانشجویان پزشكی، بیماری های دستگاه گوارش

 آبان ماه ۱۳۷۰  

 دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

• جایگاه تشخیصی سونوگرافی در سنگ های صفراوی و مقایسه آن با كوله سیستوگرافی خوراكی در بررسی چهار ساله در مراكز پزشكی آیت الله كاشانی و فیض اصفهان

چهارمین سمینار سراسری دانشجویان پزشكی، بیماری های كبد و مجاری صفراوی   

اسفند ماه ۱۳۶۹

دانشگاه علوم پزشكی تبریز

 

• همگام با IVP در تعقیب توده های شكمی اطفال در بررسی یك ساله در مركز پزشكی امین اصفهان

سومین سمینار سراسری دانشجویان پزشكی، بیماری های كلیه

اسفند ماه ۱۳۶۸

دانشگاه علوم پزشكی مشهد

 

• پاسخ ایمنی اتفاقی سازگار در ترموتراپی با اشعه مادون قرمز در مبتلایان به لیشمانیوز جلدی

دومین سمینارسراسری دانشجویان پزشكی، بیماری های انگلی

آذر ماه  ۱۳۶۸

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

 

 

 

مقالات ارائه شده در همایش های علمی به صورت پوستر:

Quality of life in patients with differentiated thyroid carcinoma treated by radioactive Iodine-131•

10th Asia-Oceania Nuclear Medicine and Biology Congress

May 16-20, 2012

Tehran, Iran

 

Pattern of antipsychotic use and its determinants in Iran•

20th European Congress of Psychiatry

March 3-6, 2012

Prague, Czech Republic

 

• تغییر الگوی مصرف داروهای ضد روانپریشی از چند دارویی به تک دارویی در بیماران سالمند مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت در یک کار آزمایی بالینی

بیست وششمین همایش سالیانه انجمن روانپزشكان ایران

۲۶- ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۰

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

Pattern of dual psychiatric diagnosis and its determinants in the greatest• 

Psychiatric hospital (Razi) in Iran

II International Congress on Dual Disorders

October 5-8, 2011

Barcelona, Spain

 

Standardization and factor structure of the CES-D in Iranian elderly•  

19th IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics

July 5- 9, 2009

Paris, France

 

Regional survey of demographical and epidemiological of geriatric psychiatric disorders in Iran•

17th European Congress of Psychiatry

January 24- 28, 2009

Lisbon, Portugal

 

Extreme alleles at the human Caveolin 1 gene novel purine complex and risk of Alzheimer´s disease•

17th European Congress of Psychiatry

January 24- 28, 2009

Lisbon, Portugal

 

A novel polymorphic purine complex at the upstream region of the human Caveolin 1 gene and risk of Alzheimer´s disease 

17th European Congress of Psychiatry

January 24- 28, 2009

Lisbon, Portugal

 

• مواجهه با خشونت خانگی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران

هشتمین همایش پیاپی سالیانه انجمن روانپزشكان ایران

۲۸  آبان ماه ۱۳۸۷ 

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

Effectiveness of Baclofen in treatment of opium dependency. A double-blind randomized controlled trial•

16th European Congress of Psychiatry

April 5-9, 2008 

Nice, France

 

A Polymorphic Purine-Rich Sequence at the 1.5 kb Downstream Region of the Human Caveolin-1 Gene•

European Human Genetics Conference

June 16-19, 2007

Nice, France

 

Polymorphic Purine-Rich Complex Located at the Enhancer Regions of the Human Caveolin-1 Gene•

European Human Genetics Conference

June 16-19, 2007

Nice, France

 

• بررسی اثر سیتالوپرام، فلوكستین و نورتریپتیلین بر اختلال افسردگی پس از اسكیزوفرنیا 

چهارمین همایش سایكوفارماكولوژی

۶- ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶

 

Reliability & validity of CES-D•

The 8th European Conference of Psychological Assessment

Augest 31- September 4, 2005

Budapest, Hungry

 

• مؤلفه های جامعه شناختی گرایش به اعتیاد و راهبردهای پیشگیرانه آن

سومین همایش سراسری اعتیاد

۹- ۷ بهمن ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم پزشكی یزد

 

Determination of prevalence and role of the special behavior in patients with Myocardial infarction•

8th European Congress of Psychology

6 – 11 July 2003

Vienna, Austria

 

• مانیا در سالمندان 

كنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان

۱۰- ۹ مهر ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی