سوابق تحصیلی
  • کارشناسی حرفه ای مهندسی معماری با گرایش طراحی محیط داخلی از دانشگاه جامع علمی کاربردی، تیر ماه ۱۴۰۰
  • دوره فلوشیپ روانپزشكی سالمندان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری دانشگاه ایالتی نیویورك و دانشگاه مك گیل كانادا، ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ میلادی
  • بورد تخصصی روانپزشكی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، شهریور ماه ۱۳۷۴  
  • دكترای پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، بهمن ماه ۱۳۷۰