تعهدهای دو طرف برای ویزیت آنلاین

اصل ویزیت آنلاین:

  • ویزیت آنلاین فقط برای افرادی است که قبلن به صورت حضوری ویزیت شده اند و پرونده ی پزشکی در مطب دارند. بدین ترتیب ارتباط درمانی و تشخیصی از قبل وجود دارد و پزشک ضمن آشنایی با مشکل و مطابق با اصول علمی برای کمک به مراجع قبلی خود، به طور موقت به ویزیت و ارائه ی نقطه نظرات می پردازد تا در اولین فرصت و در ویزیت حضوری مراحل درمانی پیگیری گردد.

 

مبلغ ویزیت آنلاین:

  • مبلغ ویزیت آنلاین با توجه به زمان ویزیت در ساعت های خارج از کار مطب، متفاوت از ویزیت داخل مطب است.
  • بر اساس مدت زمان صرف شده، مبلغ ویزیت متغیر خواهد بود.
  • قبل از ویزیت آنلاین، از مبلغ ویزیت توسط منشی های مطب اطلاع پیدا کرده ام.

 

تعهدهای متقاضی:

  • من متعهد می شوم در ساعت مقرر برای ویزیت از طریق اسکایپ حاضر شوم.

  • در صورتی که بیش از ۱۰ دقیقه از زمان مقرر گذشت و به هر دلیلی نتوانستم ارتباط اینترنتی را بر قرار کنم مبلغ ویزیت را پرداخت می نمایم.

  • ارتباط از طریق اسکایپ را ضبط نمی کنم.

 

تعهدهای پزشک:

  • من متعهد می شوم در ساعت مقرر برای ویزیت از طریق اسکایپ حاضر شوم.

  • موارد مطرح شده به عنوان یک راز حفظ خواهد شد.

  • ارتباط از طریق اسکایپ را ضبط نمی کنم.